PARASTA SKOLAS DIENA

8:50 RĪTA LŪGŠANA
9:00 MĀCĪBU STUNDAS
11:40 PUSDIENAS UN STARPBRĪDIS

Bērni ēd pusdienas savās klasēs. Tiek sagaidīts, ka pēc ēšanas bērni pavada starpbrīdi ārā skolotāju un dežurantu uzraudzībā. Bērni drīkst palikt klasēs tikai ar savu vecāku atļauju slimošanas vai kāda cita iemesla dēļ. Bērniem nav atļauts pavadīt starpbrīdi klasēs vai citās Centra telpās bez uzraudzības.

12:15 MĀCĪBU STUNDAS
1:30 SKOLAS DIENA BEIDZAS

Skola