Skolas Uzvedības Vadlīnijas

SEKOJOŠIE UZVEDĪBAS PIEMĒRI IR NEPIEŅEMAMI MŪSU SKOLĀ:

 1. ja bērns neklausa vai izaicina skolotāju vai vadību
 2. ja bērns iztraucē norisi stundu
 3. ja bērns mutiski apdraud citu bērnu
 4. ja bērns kaitina, apvaino vai kūda citu bērnu
 5. ja bērns izdara telpu vai citu bērnu mantu bojājumu

VISI ATGADĪJUMI TIKS DOKUMENTĒTI UN PIERAKSTĪTI BIROJĀ. ATKARĪBĀ NO ATGADĪJUMA NOPIETNĪBAS VAI ATKĀRTOŠANĀS DAUDZUMA, SKOLOTĀJS VAI PĀRZINIS VARĒTU PIELIETOT DAŽĀDAS SEKAS:

 1. bērnam dod brīdinājumu klasē
 2. bērnu sūta uz biroju, kur prasa viņam aprakstīt atgadījumu un izteikt un pārdomas, par to, kā turpmāk izvairīties no līdzīga atgadījuma
 3. zvana bērna vecākiem, vai sūta vēstuli mājās, kura vecākiem ir jāparaksta
 4. bērnam jāpaliek pus stundu pēc skolas, un prasa palīdzēt satīrīt telpas vai ko citu
 5. bērnam atņem pusdienas laiku vai citas privilēģijas
 6. ja neuzvešanās ir ļoti nopietna vai bieža, prasa vecākiem sēdēt klāt skolas laikā

PAR SEKOJOŠIEM NOPIETNIEM PĀRKĀPUMIEM BĒRNU IZSLĒDZ NO SKOLAS UZ LAIKU:

 1. ja bērnam skolā atrod jebkādu ieroci
 2. ja bērns uzbrūk vai ievaino citu skolēnu vai skolotāju
 3. ja bērns mutiski lamā skolotāju
 4. ja bērnam skolā atrod cigaretes, alkoholu vai kādu narkotisku vielu

Pārzinis/e zvana uz mājām, lai bērnam brauc pakaļ. Kad vecāks ierodas skolā, pārzinis ar bērnu un vecākiem pārrunā likuma pārkāpumu un tā nozīmi. Nākamā sestdienā vecāki ar bērnu ierodas agrāk, lai pārrunātu, kā bērns atsāks skolas gaitas pozitīvā veidā un kā viņš/viņa izvairīsies no turpmākām problēmām.

Par sīkiem pārkāpumiem klasē, skolotājs izlemj sekas. Ja notiek ļoti nopietni vai pārāk bieži pārkāpumi, tiek izveidota komiteja, kurā piedalās pārzinis/e, bērna audzinātājs/a un vecāku pārstāvis, lai kopīgi lemtu pārkāpuma sekas. Šī komiteja aicina izteikties visiem, kam ir saistība ar bērnu vai ar notikumiem, bet šīs pārrunas slēgtas un privātas. Visnopietnākos gadījumos komiteja var izlemt bērnu izslēgt no skolas.