TLB Sestdienas skolas rosīgie bērni

 

Viens no bijušās trimdas latviešu skolu uzdevumiem vienmēr bijis izveidot un nostiprināt jaunāko paaudžu saikni ar tautiešiem, kas dzīvo gan mītnes zemē, gan Latvijā. Nule aizritējušais novembris liecina, ka Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola savos skolēnos teicami ieaudzina šādu sabiedrisku noskaņojumu — viena mēneša laikā veselas trīs reizes TLBSS skolēni kuplinājuši sabiedriskus pasākumus ārpus skolas.

Par spīti 11. novembra pēkšņajam ziemīgumam ap četrdesmit dūšīgu tautiešu Svētā Jāņa draudzes īpašumā Saulainē atzīmēja Lācplēša dienu, un sniegotajā meža aplokā, zem drūmām debesīm atradās arī astoņi sestdienas skolas skolēni. Sestās, septītās un astotās klases bērni piedalījās piemiņas aktā pie pieminekļa un vēlāk spēlēja kokles pirms kopējā mielasta saimnieka mājā. Aktā jaunākās klases noskaitīja tautasdziesmas ar kara motīvu, bet vecākā — nodeklāmēja Kārļa Skalbes patriotisko dzejoli “Sargs pie Daugavas”. Skolēni tad palīdzēja novākt solus, uz kuriem publika bija sēdējusi, un devās no kalna lejā uz saimnieka māju, kur krietni nosalušos akta apmeklētājus gaidīja dāsnas un garšīgas pusdienas. Pirms maltītes abas klases ķērās pie līdz atvestajām koklēm un iepriecināja publiku ar dziesmām “Daugaviņa puto balti” un “Dievs, dod mūsu tēvu zemi”.

Nedēļu vēlāk Kanādas Latviešu centra Toronto 18. novembra programmu ar divām dziesmām bagātināja koklētāji no sešām klasēm (no 3. līdz 8.). Taču skolēni arī kā skatītāji piedalījās valsts svētku svinībās, kas pilnas dienas garumā noritēja Centrā.

25. novembrī piektās, sestās, septītas un astotās klases skolēni atkal mēroja ceļu uz ziemeļiem, bet šoreiz ne tik tālu kā uz Saulaini. Proti, viņi uzstājās ar daudzpusīgu programmu pensionāru namā “Kristus dārzs”. Bērnu koris nodziedāja septiņas dziesmas, kurās ietilpa tāda latviesu klasika kā “Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”, “Ziedi, ziedi, rudzu vārpa” un “Bēdu, manu lielu bēdu”. Apdāvinātie bērni arī atkal lika lietā kokles, nospēlējot septiņas dziesmas, tostarp dziesmas “Daugaviņa puto balti” un “Pūti, pūti, ziemelīti” un Eiropas Savienības himnu Bēthovena “Odu priekam”.

Jāpiemin, ka visos trijos pasākumos koklēšanu vadīja jaunietes, kas nesen pašas beigušas sestdienas skolu, bet nu jau savu latvisko izglītību turpina TLTA Ģimnāzijā.

Varam priecāties, ka pēc jau vairāk nekā sešdesmit gadu pastāvēšanas TLB Sestdienas skolā uzturēta tik latviska un rosīga vide, ar uzņēmīgiem skolotājiem,vecākiem un, protams, bērniem.