TLBSS Eglīte 2015

eglite 2015

Eglīte 2015 Lai gan laika apstākļi nemaz neatgādināja ziemu, tomēr kalendārs liecināja, ka tuvojās Ziemassvētki. TLB Sestdienas skolā 2015,g, 12. decenbrī mācības nenotika, bet bērni bija sapulcējušies Centra Rīgas zālē eglītes sarīkojumam un nepacietīgi gaidīja ierodamies Ziemsvētku vecīti. Sarīkojumu atklāja pārzine Rasma Gaide un aicināja skolotāju Silviju Siksnu novadīt svētbrīdi. Vispirms kopīgi nodziedāja “Tu mazā klusā Betleme” un tad skolotāja runāja par brīnumaino zvaigzni, kas rādīja ceļu uz Betlemi, kur bija dzimis Pestītājs. Pēc kopīgas lūgšanas, skolēnu kokļu pavadījumā, skolotāji nodziedāja “Klusi pār zemi”. Tad 7. un 8. klases koklētāji pavadīja skolas kori dziedot “Sidrabiņa lietiņš lija”. Kad kopīgais skolas koris no pirmskolas līdz 8. klasei skolotāju kokļu pavadījumā nodziedāja “Ak, eglīte”, varēja saklausīt zvaniņu skaņas. Bērniem par prieku parādījās Ziemsvētku vecītis ar dāvanu maisu. Tā kā Toronto sniega vēl nebija lai brauktu kamanās, vecītis šogad esot izmantojis UBER palīdzību, lai nokļutu uz skolas eglīti. Ar UBER vecītis esot iepazinies apmeklējot citas pilsētas un zemes. Šis stāstījums uzjautrināja pieaugušos, kaut bērni to nesaprata, bet priecājās par vecīša ierašanos un gaidāmām dāvanām. Visas klases bija sagatavojušas savu priekšnesumu ar ko iepriecināt ne tikai Ziemsvētku vecīti, bet visus klātesošos. Pēc katra priekšnesuma vecītis izdalīja bērniem mazu dāvaniņu, pa reizei ar divu mazu rūķīšu palīdzību. Priekšnesumu virkni iesāka 7. klase skandējot Edvarta Venska “Ziemassvētkos ” un to turpināja no bērnu dārza līdz 5. klasei deklamējot dzejolīšus par Ziemassvētkiem. Šogad pat mazie bērndārznieki, uzvedot Margitas Stārastes pasaku par Kraukšķīti, savu tēlojumu papildināja ar īsiem tekstiem pie skaļruņa. Tad 6. klase bija sagatavojusi reklāmu teātra uzvedumam “Leiputrija”, kas notiks Daraudzīgā aicinājuma un skolas 65 gadu darbības atceres sarīkojumā 2016.g.30. janvārī. Astotā klase bija sakopojusi vairākas mīklas publikas atminēšanai. Ja pareizo atbildi zināja kāds skolēns, tas saņēma salduma velti. Noslēgumā visi – skolēni, skolotāji, vecāki u.c. varēja piedalīties rotaļās un dančos, ko ierādīja divi skolotāji. Tā bija veiksmīga nodarbība un ļāva bērniem izkustēties pēc ilgās sēdēšanas. Prieks bija redzēt vecāku līdzdalību rotaļās un bērnu sajūsmu par to. Pārzine aicināja visus pakavēties uz saviesīgu stundu un baudīt vecāku sarūpētos gardumus. Skolas atbalstam vecāki bija izkārtojuši loteriju ar vairākiem bagātiem vinnestiem un atbalstītāji varēja izvēlēties , kuŗam grozam iesviest savas loterijas biļetes. Ar šo sarīkojumu noslēdzās skolas pirmais semestris un mācības Sestdienas skolā atsāksies tikai janvārī. Sestai klasei droši vien brīvlaiks būs aizņemts ar lugas iestudēšanu, lai to varētu godam izrādīt Draudzīgā aicinājuma un skolas jubilejas sarīkojumā 30. janvārī.

R.Pērkone