TLB Sestdienas skolas eglīte notika 2016.g. 17. deecembrī Centra Rīgas zālē. Programmu atklāja un vadīja pārzine Rasma Gaide, ko iesāka ar svētbrīdi. Skolotāja Silvija Siksna uzaicināja kopīgi nodziedāt “Jūs ticīgie nāciet” un tad Liene Zubāne un Aleksija Kalniņa viena pēc otras ļoti skaidri un droši nolasīja tekstu no bībeles par Kristus bērniņa piedzimšanu. S.Siksna šo tekstu papildināja sakot, ka brīnumi arvien ir notikuši un notiek pasaulē un Kristus piedzimšana ir bijis viens tāds brīnums. Dievs pasaulei sūtīja savu Dēlu, kā to bija solījis, lai Viņš dzīvotu starp cilvēkiem un darītu visādus brīnumus. Ar savu nāvi Viņš izpirka cilvēku grēkus. Pēc kopīgas lūgšanas visi nodziedāja “Debess pulks tiek apstarots”.

Uz eglītes sarīkojumu bija ieradies TLB priekšnieks Patriks Rundāns un sveica skolas saimi Ziemsvētkos. Viņam bija ‘pieklīdusi’ svētku dāvana skolai un viņš to nodeva skolas pārzinei.

Bērni bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus un ar nepacietību gaidīja savu kārtu uzstāties. Koklētāji mainījās ar koristiem un Kristofers Ozoliņš dziedāja solo koŗa un koklētāju pavadījumā. Interesants bija 2. klases priekšnesums “Glāžu dziesma”, teksts ar veiklu un precīzu tēlojumu lietojot glāzes. Publikai tas tā patika, ka pieprasīja atkārtojumu. Skolēni pa klasēm uzveda dejas, skandēja dzejoļus un uzdeva mīklas. Piektā un sestā klase kopā rādīja skici ”Ziemsvētki Kalniņu ģimenē”. Pēc tam viņi aicināja visus uz teātra izrādi 28. janvārī plkst. 12:00 Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā, kad uzvedīs “Karlsons un Maija, kas dzīvo uz jumta”. Starp priekšnesumiem, kamēr bērni gatavojās, visi dziedāja Ziemsvētku dziesmas skolotāja Viktora Kūlnieka vadībā.

Bija ieradies arī Ziemsvētku vecītis ar dāvanu maisu un apbalvoja čaklos priekšnesumu izpildītājus. Viņš gan arī ievēroja, ka mazākie skolēni ir bijuši čaklāki sgatavojot jaukus priekšnesumus. Vecītis ieteica lielākiem skolēniem ņemt priekšzīmi no mazajiem. Ziemsvētku vecītim maisā bija arī žagari, ko viņš piesolīja skolotājiem, jo viņi šogad nebija sagatavojuši priekšnesumu kā citus gadus. Tomēr dziļi maisā atradās mazas dāvaniņas arī skolotājiem un žagari izpalika. Vecītis atvadījās un solīja atkal ierasties citu gadu.

Sekoja kopīgas rotaļas bērniem, vecākiem, skolotājiem un viesiem. Bērniem , kas bija ilgi sēdējuši priekšnesumu laikā, tas ļoti noderēja. Pēc labas izkustēšanās, visi steidzās pie cienastu galda un no vecākiem P. Puķītis pārdeva loterejas biļetes dāvanu groziem. Tur bija arī biļetes uz hokeja sacensībām kur piedalīsies Latvijas komanda. Katrs varēja izvēlēties kuŗai dāvanai pievienot savas loterijas biļetes un beigās Ilze Jacko ļāva mazākiem skolēniem izvilkt laimīgo lozi katrai dāvanai. Zālē valdīja priecīgs satraukums gaidot uz vinnestiem un tādi bija vairāki, jo bija saziedots daudz dāvanu.

Pirmais sniegs šogad un jautrās bērnu čalas radīja jauku ieskaņu Ziemsvētkiem.