TLB Sestdienas skola nosvinēja Latvijas simtgadu jubileju šī gada 17. novembru rīta, Toronto Latviešu centrā. Visi skoleni, no pat mazakajiem bernu dārza, lidz pat 8. klases lielākiem, pulcējas centra Ventas zāle, ar krāsainiem tautas terpiem mugura. Zāle bija piepildīta ar bērnu vecākiem, draugiem, un godātiem viesiem.

Iesākot svinīgo aktu skolas pārzine Ilze Maksina aicināja piecelties un sagaidīt skolas karogu, kuru ienesa 8. klases skolēni Markus, Ināra un Violetta skolotāja Marisa Zubāne pavadīja to ar kokles spēli. Prā.. Ilze Kuplena Ewart savā svētrunā runāja par latviskiem simboliem un to nozīmi, kā arī par to ko nozime valsts simtgades galvenais vestijums “Es esmu Latvija”. Viņa atgadinaja mums, ka mēs visi esam simboli Latvijai, un lika mums padomāt, ka mēs varam pateikties par brīvu Latviju.

 

Sekoja apsveikums no TLB priekšsēzā Patrika Rundana, uzrunai beidzoties viņš aicināja skolas saimei nodziedat Latvijas valsts himnu “Dievs, Svetij Latviju”.

 

Turpinājumā skolas pāarzine Ilze Maksina lūdza, lai mēs atskatāmies uz TLB Sestdienas skolas Toronto dibinatajiem, ievērojot, ka viņu cerības ir piepildijušās, jo Latviešu skola ir uzturējusi latviskās tradīcijas 50 okupācijas gadus, un mēs to darām vēl tagad, neskatoties ka Latvija jau vairāk kā divdesmit piecus gadus ir brīva valsts, pārzine mudināja mums visiem turpināt to ko viņi iesāka - macīties par Latviju, dziedāt tautas dziesmas, cienīt mūsu tradīcijas.

 

Ikvienam skolas svinīgā akta apmeklētājam bija iespēja noskatīties īpašu video apsveikumu Toronto Sestdienas skolas saimei no bijušās Latvijas prezidentes torontietes Vairas Vīķes -Freibergas, Viņa savā uzrunā novēlēja , lai mēs Toronto izjūtam to, ka mēs svinam Latvijas valsts svētkus kopā ar citiem latviešiem visā pasaulē, gan ASV, gan Australijā, gan Rigā. Kautgan mēs neesam šobrid Latvijā, mūsu piedalīšanās, ar sirdi un dveseli šai sestdienas rītā, ir daļa no šīs nozimīgās svineēšanas. Un, lai mēs uz visu mužu neaizmirstam, ka mēs piederam Latvijai, ka viņas dēli un meitas.

 

Pec tam 2018. g. Skolas absolventi Vizma, Simona, Lize, in Kristofers, stāstija par šīs vasaras braucienu uz Latviju Sveika Latvija programmas ietvaros. Kamēr viņi mums rādīja fotografijas, noklausījāmies absolventu piedzīvojumus un miļākos monentus, ieskaitot Prāta Vētras koncertu. Viņi novadīja kopdziesmu “Mana dziesma”.

 

Pec tam pirmās, sptītās un astotās klašu skolēni noskaitīja dzejoļus, bija koklēšanas priekšmesums un Linda Kronbergas vadiba tika nodziedāta slavenā Čikāgas piecīšu dziesma “Latvju berniem” - kamer vecaki un viesi bija priecigi dziedat lidz. Vārdi šai dziesmai bija it sevišķi piemeroti: “viena saule, tas pats meness, visiem viena Teva valodin…”

Latvijas Simtgades svinības Toronto