Pirmā skolas diena 2017. gada 9. septembrī

 

float:right;margin:00 8px 8pxTLB Sestdienas skolas  67. mācību gada atklāšana.

 

Pēc vasaras klusuma, 9.septembŗa rītā Toronto latviešu centra otrais stāvs bija atkal pilns dzīvības. Bērni, vecāki un viesi pulcējās Sestdienas skolas 67.mācību gada atklāšanai. Tērpušās tautastērpos, 8.klases skolnieces Simona Gaide un Vizma Kaļiņa iensa Latvijas karogu skolotājas Marisas Zubānes kokles pavadījumā.

Pārzine Rasma Gaide aicināja mācītāju Dr.Anitu Gaidu atklāt  mācību gadu ar svētbrīdi. Viņa iesāka ar vārdiem: “Šī ir tā diena, ko Dievs mums ir devis.”  Uz jautājumu, vai bērni ir priecīgi būt šeit latviešu skolā, skaidru atbildi nevarēja sadzirdēt, tomēr domāju, ka ne visi bija priecīgi. Par pagājušās vasaras notikumiem gan bija daudz un dažādu atbilžu:  ceļojumi, arī uz Latviju, piedalīšanās dažādās nometnēs Kanadā, ASV un pat skautu nometnē Latvijā. Mācītāja aicināja divus skolēnus palīgā pārbaudīt viņas mugursomas saturu, ko viņa bija nesusi savā ceļojumā. Tur bija cepure, kas aizsargā no saules, grāmatas, dienasgrāmata un vēl daži sīkumi. Pirms svētceļojuma sākšanas, baznīcā notikusi šīs mugursomas svētīšana, kas devusi sajūtu, ka Dievs šo ceļojumu srgājis un svētījis. Katram ceļojumam ir vajadzīga ceļasoma un Dieva svētība, lai tas būtu veiksmīgs. Viņa vēlēja bērniem prieku skolā, labus draugus un skolotājus, lai šis gads būtu sekmīgs. Tad visi vienojās lūgšanā “Mūsu Tēvs debesīs”.

No TLB skolas saimi sveica valdes priekšsēdis Patriks Rundāns, novēlot labas sekmes skolēniem 67. mācību gadā un labu sadarbību skolotājiem, vecākiem un visiem darbiniekiem. Viņš uzaicināja vienoties tautas lūgšanā “Dievs, svētī Latviju”.

LNAK Izglītības nozares vadītāja Elita Pētersone sveica skolas saimi uzsākot jauno mācību gadu. Viņa pastāstīja, ka ārpus Latvijas darbojoties 100 latviešu skolas 26 valstīs un 5 kontinentos. Ļoti daudz jaunu latviešu skolu ir radušās pēdējā laikā Eiropā, pretstatā mūsu skolai, kas uzsāk jau 67. m.g. Jaunais mācību gads uzliek pienākumu bērniem labi mācīties, bet arī vecākiem ir savi uzdevumi – vest savus bērnus uz Sestdienas skolu, atbalstīt skolas darbu un, galvenais, mājās runāt latviski.

R.Gaide paskaidroja, ka internetā  skolai ir mājas lapa, kur var atrast informāciju par skolu un tās darbību. Dažus skatus no šīs lapas parādīja uz ekrāna. TLB SS bērnudārzs un pirmskola uzveda “Rudzu pele” ar skolotāju līdzdalību, bet Hamiltonas skola iztēloja “Aiz kalniņa dūmi kūp”.

Pārzine jautāja, kas bērniem šodien ir līdzi skolas somā? Skolēni uzskaitīja daudz svarīgu mantu skolas darbam, pat ūdens pudeli un maizīti, bet nevienam nebija ziedi priekš skolotājiem, kā tas ir parasts Latvijā skolu iesākot. Mācītāja A.Gaide uzdāvaja pārzinei sarkanu rozi no sava dārza. Tad pārzine izsauca skolotājus pēc kārtas un katrs saņēma gladiolas ziedu. Skolā darbojās 20 skolotāji, palīgskolotāji un darbinieki, un gandrīz visi pagājušā gada absolventi ir atgriezušies kā brīvprātīgi darbinieki.

Visi kopīgi nodziedāja skolas himnu “Augšā, bērni” un karodznieces iznesa karogu. Bērni izklīda pa klasēm, lai saņemtu stundu plānu un uzsāktu mācības. Skolēnu skaits vēl nebija zināms, bet bērnudārzā varēja redzēt krietnu bariņu mazo skolēnu.