Pirmā skolas diena 2016. septembrī

pirma

66. māc. gads

Kad bērni ver skolas durvis, tad zinām, ka rudens ir klāt Arī TLB Sestdinas skola 12. septembrī uzsāka savu 66. mācību gadu. Tas jau ir kļuvis par nozīmīgu un vēsturisku notikumu Toronto latviešu sabiedrībā. Diena bija vēsa, lietaina un rudenīga, bet bērnu čalas to padarīja priecīgu. Šogad pat neredzēju ne protestus ne asaras mazāko skolēnu vidū, kad bija jāpalaiž mammas vai tēva roku, lai piebiedrotos saviem klases biedriem.

Skolas atklāšanas aktu vadīja pārzine Rasma Gaide. Astotās klases skolēni un viņu audzinātajs P. Legzdiņš bija tērpušies tautas tērpos un skolotājas Marisas Zubānes kokles pavadījumā ienesa Latvijas karogu. Pārzine aicināja Mācītāju Dr. Anitu Gaidi novadīt svētbrīdi. Mācītāja A. Gaide runāja par dzīves ceļiem un ceļojumiem un atgādināja Kristus mācību, ka Viņš ir tas īstais ceļš pie Dieva. Viņa veikli iesaistīja arī skolēnus ar jautājumiem, ko viņi ņemtu līdzi ceļojumos.

Pirmām kārtam bērni minēja visādas elektroniskas ierīces un tāfeles tomēr neaizmirsa arī grāmatas, zīmuļus, edienu u.c. A. Gaide bija paņēmusi līdzi savu ceļa somu un pakāpeniski atklāja tās saturu, kas bija līdzīgs bērnu minētām mantām. Bērniem par pārsteigumu tur bija vairākas kastes ar Laimas šokolādēm, ko viņa atstāja bērnu baudai un priekam.

No Toronto latviešu biedrības skolas saimi sveica R.Pērkone vēlot labas sekmes un sekmīgu sadarbību audzinot mūsu jaunāko paaudzi latviskā garā. Viņa aicināja vienoties mūsu tautas lūgšanā “Dievs, svētī Latviju.” E. Pētersone nesa sveicienus no LNAK Izglītības nozares. Savā uzrunā viņa citēja no Latvijas prezidenta R. Vējoņa uzrunas Zinību dienā visiem Latvijas skolēniem, skolotājiem, studentiem un vecākiem. “Skola ir tā vieta, kur cilvēks var izveidot stingru un ciešu pamatu savai nākotnei, lai tālāk dotos pretī drosmīgi un gudri uzstādītiem mērķiem. Mūsu valsts nākotne sākas katru dienu, kad uz stundu sauc skolas zvans. Jūs bērni pildāt savu galveno pienākumu – mācīties un kļūt atbildīgiem. Tikai izglītotos jauniešos ir mūsu valsts pamats, attīstība un nākotne.”

E. Pētersone skolai nodeva vairākas grāmatas un citus mācību palīglīdzekļus, ko bija nesen saņēmusi no Latvijas Izglītības Ministrijas. Pārzine iepazīstināja klātesošos ar skolotājiem, darbiniekieem un palīgiem. Viņa ar prieku vēstīja, ka visi iepriekšējā gada absolventi ir atgriezušies skolā kā brīvprātīgi palīgi. Bērnudārzā – Aira Zaiceva Pirmskolā - Laila Tanne Tic. Māc. – Silvija Siksna 1. kl. – Maija Langīna Koklēšana – Marisa Zubāne 2. kl. – Ilze Jacko Dziedāšana – Viktors Kūlnieks 3. kl. – Ilze Maksiņa Tautas dejas – Kristīne Seģa 4. kl. – Lauma Mikelšteina Palīgi 5. kl. – Inese Pogule kokl. - Markus Keon 6. kl. – Meta Bāze(režisore) Bernudārzs – Elize Ludiņa 7. kl. – Andrievs Zandbergs Bibliotēkā – Natālija Vāgnere 8. kl. – Pauls Legzdiņš t. dejas - Aleks Vāgners 5. kl. – Mārīte Pakalna Darbinieki: grāmatvedis – Mārtiņš Gaide, darbvede – Zaiga Mikelšteina, palīgs Peteris Puķīts. R.Gaide aicināja 8.klases audzinātāju Paulu Legzdiņu piespraust skolas nozīmi saviem audzēkņiem. Tad 8. klases skolēni novadīja skolas himnu “Augšā, bērni.”

Gaidu vadītaja Ingrīda Keon aicināja meitenes pievienoties guntiņām un gaidām, kam nodarbības notiek katru sestdienu pēc skolas. Skolēni izklīda pa savām klasēm, lai saņemtu stundu plānu un sāktu mācības. Vecāki turpināja reģistrēt savus bērnus pie skolas darbiniekiem un palīgiem.