No "Izglītības un kultūras"

TLB sestdienas skolas 65. mācību gada svinīgais sākums.Laiks starp 18. novembri un Ziemassvētkiem ir īpašs ne tikai Latvijā, bet arī valstīs, kur mīt latviešu diaspora. Divi nozīmīgi svētki un gaidīšanas laiks, kad vieni ir pagājuši un jāgatavojas nākamajiem. Skaists gada vistumšākais laiks izvērtās Toronto latviešu biedrības (TLB) sestdienas skolai, kas pirmā no Kanādas latviešu mācību iestādēm svinēja Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienu. Audzēkņi un pedagogi, ģērbušies tautastērpos, piedalījās svinīgajā aktā, kuru vadīja skolas pārzine Rasma Gaide. Atklājot svinīgo aktu, 8. klases audzēkņi, skanot skolotājas Marisas Zubānes koklei, telpā ienesa Latvijas karogu. R. Gaide nodeklamēja Māras Cielēnas dzejas rindas: „Mēs būsim tā… kā balta svītra karogā…” un aicināja prāvestu Ivaru Gaidi novadīt svētbrīdi. Saviļņojoši un iedvesmojoši, turklāt ar piebildi, ka pērn skolai bija svinama ne tikai Latvijas dzimšanas diena, bet arī nozīmīga mācību iestādes jubileja, jo to 1950. gadā nodibināja TLB. Lai ar TLB sestdienas skolu iepazīstinātu laikraksta lasītājus, uz sarunu aicināju pārzini R. Gaidi.

Lasiet pilno rakstu.