18/11/2017Patriotisks 18. novembŗa akts TLB Sestdienas skolā

Ļoti svinīgi un patriotiski Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola atzīmēja mūsu Valsts svētkus sestdien, 19. novembrī, Latviešu Centrā Toronto. Skolas saime bija tērpusies tautastērpos un 8. klases skolēni ienesa Latvijas karogu skolotājas Marisas Zubānes kokles pavadījumā. Svinīgo aktu atklāja un vadīja skolas pārzine Rasma Gaide. Viņa iesāka ar dziesmas vārdiem: “Nāk rudens apgleznot Latviju” un īsu uzrunu, minot visus Latvijas novadus, to skaistumu un īpatnības ar skaisto Rīgu pašā sirdī. “Šajā zemē dzīvo gudri un drosmīgi cilvēki ar savu karogu un dziesmām, kas ir tikpat skaistas kā šī zeme par ko tās stāsta,” teica pārzine.

Visi vienojās mūsu tautas lūgšanā: “Dievs, svētī Latviju!” Pārzine aicināja mācītāju Ivaru Gaidi novadīt svētbrīdi. Mācītājs sveica skolas saimi un Latviju svētkos un veiksmīgi piesaistīja bērnu uzmanību ar jautājumiem. Viņš paskaidroja, ka Latvija nav tikai zeme, bet tā ir visa latviešu tauta, lai kur tā dzīvotu, kas kopīgi veido Latviju. Mēs visi kopā esam Latvija un tā mums ir tuva tāpat kā Dievs, ģimenes loceklis vai labs draugs. Viņš aicināja visus būt Latvijas draugiem, to mīlēt un no sevis ko dot vai ziedot, lai latviešu tauta un Latvija dzīvotu.

Septītās klases skolēni skandēja Ed. Virzas dzejoli “Karogs” un 8. klases skolēni sekoja ar K. Skalbes dzejoli “Sargs pie Daugavas”.

R. Gaide nolasīja Daces Copeland dzejoli “Latvija”, kuŗā dzejniece izsakās, ka šī zeme ir reizē tuva un tāla un šķietami gŗūti sasniedzama. Ja Latvija ir mūsu sirdīs, tad domās varam viegli tur nokļūt. Pārzine atskaņoja latviešu repera Reika video ar patriotisku dziesmu, kas mudina ne tikai domāt par Latviju, bet pat atgriezties uz dzīvi Latvijā.

Pagājušā gada Sestdienas skolas absolventes Lidija Rasa, Sandria Magrica, Amanda Gaide un Anna Strok pārmaiņus raiti stāstīja savas atmiņas par “Sveika, Latvija” ceļojumu pagājušā vasarā. Meitenes deva vairākus ierosinājumus nākamiem ceļotājiem ko un kā darīt vai nedarīt, bet, galvenais, lai noteikti braucot. Viņas pateicās par ceļojuma atbalstīšanu DV, LNAK, skolai un vecākiem.

Gunta Reynolde skolai pasniedza no Daugavas Vanagiem pulkveža Januma diplomu un naudas velti $2000.

Pārzine klātesošos iepazīstināja ar Latvijas vēstnieku Kanadā v.e. K. Eihenbaumu, kas bija ieradies ar savu dzīvesbiedri skolas aktā. Vēstnieks apsveica skolu un uzdāvināja jaunu Latvijas karogu.

Turpinājās skolēnu priekšnesumi ar koklētāju atskaņojumu “Dievs, dod mūsu tēvu zemei”, skolotājas M. Zubānes vadībā. Nobeidzot skolēnu koris nodziedāja “Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”, ko vadīja dziedāšanas skolotājs Viktors Kūlnieks.

Pēc akta skolēnus un viesus pacienāja ar dzimšanas dienas kliņģeri. Viesi vēl brīdi pakavējās draudzīgās pārrunās, bet bērni devās uz savām klasēm, lai turpinātu mācības.

TLB Sestdienas skolas 18. novembŗa akts bija skaists Valsts svētku svinību noslēgums.

Rasma Pērkone