Vērtīga vingrošanas programma

 

Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas vecāki

sakopj Latviešu Centra Toronto apkārtni

Sestdien, 28. aprīlī bariņš Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas vecāki un citi skolas bērnu radiņi piedalījās pavasaŗa talkā, lai palīdzētu satīrīt un sakopt Kanadas Latviešu Centra Toronto dārzu un pagalmu. Laiks talciniekiem šoreiz nebija ne silts, ne saulains, bet darbīgie un čaklie talcinieki labi strādāja un paveica visu, ko bija nolēmuši padarīt. 

Daļa talcinieku cīnījās ar milzīgo daudzumu ledus vētrā kritušo zaru  gan ar grābekļiem, gan ar zāģiem. Citi vingrojās un audzēja stiprus muskuļus, ceļot smagās, slapjās pārpalikušās rudens lapas, lai notīrītu Centra jaunās dobes. Daži ar smagiem soļiem līdzināja mašīnu riepu iebrauktos iedobumus mīkstā, slapjā zālē, lai pagalms būtu atkal lēzens, kur bērni var viegli skriet. Un daži ar zināšanām par centra kokiem un krūmiem uzmanīgi apgrieza tos, kam apgriešana bija vajadzīga.

Bildēs var redzēt kā talcinieki strādā un kā vēro, domā, smejas vai norāda citiem, kas darāms. Bet, pa īstam, visu rītu visi cītīgi strādāja.

Paldies talciniekiem!                                   

  Larisa Kaļiņa