Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas skolas saime izsaka pateicību Latviešu valodas aģentūrai par ikgadējā finansiālā atbalsta pieškiršanu. Mēs varam iegādāties skolai tik nepieciešamās jaunākās grāmatas un citas skolas veiksmīgai darbībai nepieciešamās lietas.

LVA