Vēl viens mācību gads ir jau vēsture!
Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas skolas 2018 /2019. mācību gada Ģimenes dienas sarīkojums notika 11. maijā Toronto Latviešu Centrā. Bija ļoti grūti ticēt, ka skolas gads jau ir pie beigām, un šis jaukais sarīkojums bija piemērots veids, kā svinēt sekmīgu skolas gada noslēgumu.
Pasākums tika iesākts ar Prāv. Emer. Dr. Fritz Traugott Kristbergu svētbrīdi. Savu uzrunu viņš iesāka ar jautājumu, kāpēc mēs strādājam dārzā, ko mēs gribam panākt. Varbūt mēs to darām to, lai pieskartos pie senču lauksaimnieciskās pagātnes jeb, lai atgādinātu no kurienes tie dārzeņi nāk. Tas mums liek domāt par paradīzes dārzu, un kā katrs no mums grib veidot savu labklājības dārzu. Tādā dārzā varam iedomāties ka tur atrodas mīlestība, cerība, skaistums, prieks, drošība, un miers. Tas ir ko mēs veidojam skolā un arī ģimenē. Māc. Kristbergs novēlēja skolas saimei jauku pavasari un vasaru, lai katra diena būtu bagāta ar ģimenes mīlestību.
Nāca apsveikumi arī no Patrika Rundāna Toronto Latviešu Biedrības vārdā. Viņš pateicās par labo sadarbību, un novēlēja priecīgu ģimenes dienu.
Sekoja skolas pārzines Ilzes Maksiņas uzruna. Viņa stāstīja ka skola ir viņas paradīzes dārzs, un ka šis skolas gads ir bija tā kā brauciens ātrā vilcienā, jeb kā sprints ar “bedrēm” un arī ar negaidītām un izpalīdzīgām rokām- viņa pateicās skolēniem, skolotājiem un vecākiem par veiksmīgu un darbīgu skolas mācības gadu. Ilze nosauca visus pasākumus kuros skolēni piedalījās šajā mācību gadā - ieskaitot uzstāšanos Saulaine Varoņu Piemiņas aktā, Kristus Dārzā, Ziemassvētkos, Draudzīgā aicinājuma lugā, Toronto Latviešu biedrības 70. g. jubilejā. Nākamā lielā skolnieku uzstāšanās ir paredzēta Toronto XV Dziesmas Svētkos ar dejotājiem, dziedātājiem, un koklētājiem. Ilze apsveica 6. klase skolēnu Zinti Kaļiņu, jo tieši viņa veidotais skolas logo būs redzams uz skolas krekliem Dziesmu svētku laikā.
Ilze izdalīja balvas vairākiem bērniem, skolotājiem, un vecākiem kuri ir palīdzējuši, lai skolas mācību gads izdotos tik veiksmīgs. Atzinības balvas nāca arī no skolas ikgadējā žurnāla ‘’Auseklītis” veidotājiem Jāņa un Anetes Ivsiņiem, kopā tika atzīmēti 10 skolēni par labākajiem rakstiem žurnālā.
Tad skatītāji priecājas par skolnieku un skolotāju sagatavoto programmu. Šogad priekšnesumu pieteicējs bija 8. un 7. klašu audzinātājs Andrievs Zandbergs. Programma bija bagāta ar rotaļām, dziesmiņām, dzejoļiem, koklēšanu, un pārsteigumiem. Skatītājiem lielu prieku sagādāja tautas dejas priekšnesumi zāles vidū tika dejotas dejas kā Kas dārzā, Čibu čabu, Sešdancis un Lācītis kāpa ozolā. Skolas koris nodziedāja “Mīļo mammiņ” pēc kuras pasniedza bērni visām mīļajam māmiņām un vecmāmiņām vienu skaistu ziedu.

Programmas beigās vecāku pārstāvis Pēteris Puķītis pasniedza dāvanu un apsveikumu Ilzei Maksiņai par sekmīgu un veiksmīgu skolas gadu. Šis bija pirmais gads viņai kā skolas pārzinei, un ļoti ceram, ka nebūs pēdējais! Paldies Ilzei, vecākiem, skolniekiem, un visai skolas saimei par burvīgu skolas gadu.
Jauku vasaru visiem novēlot, tiksimies atkal rudenī!
Jūlija Valdmane

Skolas dzive