.

Pēdējais burtiņš alfabetā

 

TLB Sestdienas skolas noslēgums – Ģimenes diena

 

Laikam pavasaris ir tomēr klāt, jo ir atkal noslēdzies viens Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas mācību gads. 12. maija skaistā un saulainā rītā Sestdienas skolas skolēni ar ģimenēm pulcējās Latviešu Centra Toronto Rīgas zālē, lai atzīmētu Ģimenes dienu reizē ar skolas mācību gada noslēgumu. Grūti bija pateikt, vai bērni vai vecāki bija priecīgāki, ka ar šo dienu sākas vasaras brīvdienas un sestdienas rītos nebūs jābrauc uz latviešu skolu.

Šo sarīkojumu atklāja pārzine Rasma Gaide, bet tālāko norisi vadīja 8. klases skolēni. To ievadīja ticības mācības skolotāja Silvija Siksna ar svētbrīdi. Vispirms visi kopīgi nodziedāja “Laidiet bērniņus pie manis”. Skolotāja pastāstīja, kā pa skolas gadu bērni ir ticības mācības stundās izgājuši cauri visam alfabetam un šodien vairs atlicis ir burtiņš “ž”. Viņa runāja par Jonas stāstu Bībelē, kas norāda uz Dieva žēlastību un Jonasa glābšanu. Dievs ir lēns uz dusmām un mums māca mīlestību. Visi vienojās kopīgā lūgšanā.

Sekoja pārzines R. Gaides uzruna, kuŗā viņa stāstīja, ka bērnus esot grūti dabūt laukā no mājas sestdienas rītos, un arī dažus vecāku padomus, kas palīdzot to īstenot. Daži solot visādus našķus vai dziedot latviešu tautasdziesmas, citi piedraudot ar sodu vai aizliegumu izpriecām. Arī no skolas puses tiek gādāti pievilcīgi notikumi, kā piemēram: picas diena, saldējumu ballīte, Ziemsvētku vecītis, aizsardzības ministrs un spēkavīrs Raimonds Bergmanis, 30 Kanadas armijas vīri ar tanku pie Centra u.t.t. Tautas tērpu valkāšana gan nedodot pozitīvu ierosinājumu. Ar visu to, Connor Poole un Emilie Kness nebija kavējuši skolu nevienu sestdienu.

Bibliotēkāre Natālija Vagnere novērojusi, ka Astrīda Morton un Emilie Kness bijušas čaklākās lasītājas pagājušā mācību gadā.

Atzinību mūzikā izpelnījušās Alena Ezera, Vanessa Jackova, Aleksija Kalniņa un Laila Kūlniece. Vēl bija atzinības vairākiem skolēniem koklēšanā, par labiem darbiem un dažādos priekšmetos no katras klases.

Šinī dienā arī iznāca Auseklītis #53 – redaktori Anete un Jānis Ivsiņi. Par rakstiem šī gada Auseklīša balvas saņēma 11 skolēni: Rebeka Puķīte, Vanessa Jacko, Emilie Kness, Zintis Kaļiņš, Aleks Kness, Liene Zubāne, Connor Poole, Simona Gaide, Līze Kaļiņa, Vizma Kaļiņa, Kristofers Ozoliņš. Visi varēja iegādāties Auseklīti pie ieejas.

Tad R. Gaide deva vārdu nākamai pārzinei Ilzei Maksiņai. Viņa pateicās Rasmai par ilggadīgo darbu vadot skolu un aicināja arī turpmāk nākt talkā ar padomu.

Bērni nepacietīgi gaidīja parādīt savus sagatavotos priekšnesumus, ko pieteica 8. klases skolēni. Vispirms uzstājās koklētāji un skolas koris ar vairākām dziesmām, bet pēdējā dziesmā “Mīļo māmiņ” skolas kori pavadīja skolotāji uz koklēm. Pēc šīs dziesmas, kā katru gadu, bērni ar ziedu sveica savu māmiņu, vecmāmiņu un tēti.

Priekšnesumi turpinājās gan pa klasēm, gan dažas klases kopā, sākot ar bēnudārznieku deju “Iemāci bērniņam dejot”. Mazie, kā vienmēr, iepriecināja skatītājus, ja arī ne vienmēr visiem solīši sanāca kopā. Skolēni skaitīja vairākus dzejolīšus, bet dažus bija grūti sadzirdēt, jo neprata lietot skaļrunus. Bija arī konkurence no visjaunākās paaudzes, kas skraidīja un trokšņoja pa zāles vidu. Skolēni vēl nodejoja divas tautasdejas un noslēgumā visi kopā ar viesiem gāja rotaļā “Zvejnieks mani aicināja”, ko vadīja tautasdeju skolotāja Kristīne Steģe.

Zālē bija izliktas arī 8 skolēnu gatavotas Latvijas kartes, ko varēja apskatīt. Arvien jābrīnās par bērnu izdomu un rūpību šīs kartes gatavojot. Tās izcēlās ar lielu dažādību, tomēr iezīmējot katrā novadā upes, ezerus, kalnus un pilsētas, par ko bija mācījušies ģeografijas stundās.

Pēc priekšnesumiem visi devās pie mielasta galda, kur vecāki bija sarūpējuši uz oglēm ceptas kotletes un desiņas ar bagātīgām piedevām. Bija arī augļi un dārzeņi, bet bērniem pat saldējums.

Pēc divām nedēļām būs Sestdienas skolas 67. izlaidums ar četriem absolventiem. Priecāsimies redzēt plašāku sabiedrības piedalīšanos šinī sarīkojumā, 26. maijā Centra Kursas zālē.

Rasma Pērkone

Latvija Amerikā