Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas skola rīkoja ikgadējo Draudzīgā aicinājuma pasākumu 2019. gada  26. janvārī. Sestdienas skolai tā ir jau ilgstoša tradīcijā, ka 6. klases skolēni, ar savu vecāku un skolotāju palīdzību uzved  lugu  skolas saimei un viesiem. Šī gada luga tika veidota  pēc Jāņa Jaunsudrabiņa lugas “Sapnis Saulītē” motīviem. Lugas režisors bija Viktors Kūlnieks, kurš vienlaicīgi bija arī divu aktrišu tētis. Neskatoties uz to, ka orģināli  luga tika sarakstītā 1909. gada, lugas domas un mācība ir nozīmīga mums visiem arī simts gadus vēlāk.

   Sarikojums sākās ar skolas pārzines Ilzes Maksiņas sveicieniem. Viņa mums atgādināja kas ir Draudzīgā Aicinājumā galvenā doma un ideja. Kāpēc Latvijas valsts prezidents  Kārlis Ulmanis 1935. gadā aizsāka šo akciju dāvināt bijušajām skolām grāmatas. Ilze runāja par to, cik brīnumainas ir grāmatas, jo tās spēj katram  atvērt individuālu un ļoti personīgu pasauli. Viņa lūdz mūs padomāt  par savām mīļākajām grāmatām, pie kurām mēs vienmēr atgriežamies.  Skolas pārzine sirsnīgi pateicās visiem individuālajiem skolas atbalstītājiem, nosaucot ikvienu personīgi, par to ka skola spēj pirkt grāmatas un dot iespēju bērniem piedzīvot brīnumu, Pateicības vardi tika veltīti arī organizācijām, kuras skolai ir dāvājušas grāmatas tādām kā Latvijas Nacionālā Bibliotēka, Latviešu Valodas Aģentūra, Daugavas Vanagi, Toronto Latviešu centra bibliotēka Latvijas Vēstniecība Kanādā.

   Skolas saime apsveica ari sekojošie viesi: Sv. Jana draudzes māc. Ģirts Grietiņas ar meitu Annu, LNAK Izglītības un Kultūras fonda Elizabete Pētersone, DV Toronto Zemes un Valdes priekšsēde  Guntas Reynolde, Sv. Andreja draudzes dāmu komitejas pārstāve Inta Briede, un TLB priekšsēdis Patriks Rundēns.

 

  Luga iesakās ar Larisas Kaliņas ievada vārdiem. Viņa vicināja maģisku nūjiņu, un lika skatītajiem iedomāties ka neesam Toronto Latviešu Centrā sniegainā ziemas pēcpusdienā, bet ka esam laukos  Latvija, pirms 100 gadiem, pavasarī, pie vienas mazas lauku skoliņas.

  Tad skatuves aizskari atvērās, un skatuve bija spilgti zaļš  lauku skats. Varēja viegli iedomāties ka patiesam ir pavasaris! Sestās klases skolniekiem bija galvenās lomas, un ātri pieārdīja cik viņiem liels talants!

Amālijā Kūlniece tēloja muižkungā meitu Matildi Magdalenua. Zintis Kalins spēlēja Ausekli, zemnieka dēlu, un Jessica Jacko tēloja Laimes māti. Piedalījās ari citi skolnieki palīg lomās, ieskaitot 1. klases skolniekus, kuri tēloja maijpuķītes. Stāsts bija par diviem skolas bērniem, Matildi un Ausekli. Matilde ļoti lielījās ar savu bagātību un gudrību. Arī Auseklis neatpalika ar lielīšanos par savu gudrību un tēva labajām cūkām.  Viņi nebija pārāk laipni pret citiem, īpaši pret mazo Anniņu (kuru tēloja Vanessa Jacko). Pēkšņi skatītāji ieraudzīja Matildes un Ausekļa sapņus. Disko bumba saka griezties un gaisma zāle mainījās. Matilde un Auseklis satika Laimes mati un citus draugus. Viņi ieguva mācību par savam vājībām, un tad saprata cik nejauki abi bija bijuši pret citiem.

  1. klases bērni, vecāki, skolotāji, māsas un palīgi ļoti piestrādāja lai šī gada Draudzīgais aicinājums būtu neizmirstams un draudzīgs!

 

  Pēc lugas, dabūjam ciemoties ar bērniem un paziņām kamēr baudījām garšīgas pusdienas. Pusdienu laika notika  izsole, kur laimīgais viesis iegādājas skaistu mākslinieka Jāzepa Dekšņa gleznu ar  lauka skatu, kas bija līdzīgs laukiem , kur dzīvoja  Matilde, Anna, un Auseklis. Izradās, ka Jāzeps Deksnis ir arī mākslinieks, kas uzzīmēja TLB Sestdienas Skolas zīmi. Paldies vēlreiz Viktoram, pārējiem 6. klases vecākiem, skolas saimei un palīgiem par brīnumaino pēcpusdienu.

Toronto Latviešu Sestdienas skolas saime pateicas visiem skolas atbalstītajiem, kur ziedojumi tika saņemti pēc 26. janvāra.Teātris

.