Pēc garās vasaras, dzīvojot par nometnēm un vasarnīcām, bērni beidzot ir  atgriezušies Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas skolā, lai uzsāktu 2019-2020 mācību gadu.

Bērni, vecāki, skolotāji un viesi pulcējās Kursas zālē.

Tērpušies tautas tērpos, astotās klases skolēni ienesa Latvijas  karogu.

Skolas pārzine Ilze Maksiņa aicināja atklāt jauno mācību gadu  māc. Anitai Gaidei. A. Gaide stāstīja skolēniem par 1989. g. Baltijas Ceļu, cik tas bija nozīmīgs, un kā šī diena veicināja Latvijas neatkarības atgūšanu. Viņa aicināja ikvienu turpināt palīdzēt un kopā viens otram, plecu pie pleca, un roku rokās sasniegt mūsu mērķus. Viņa arī pieminēja tos kuriem pirmā skolas diena nav tik pricīga un laimīga, jo ir bērni kuru mājās un skolas ir nopostītas. Skolas saime sadevās rokās un noskaitīja  lūgšanu.

   Tad nāca sveicieni  no Toronto Latviešu biedrības priekšsēža Patrika Rundāna, kas izteica savu prieku, ka skola vēl aktīvi darbojās, un novēlēja skolēniem labas sekmes.

   Nākamais sveiciens nāca no LNAK Iglītības nozares vadītājas Elitas Pētersone, viņa apsveica bērnus par veiksmīgu priekšnesumu Toronto dziesmu svētku atklāšanas koncertā, kā arī tautas deju lieluzvedumā. Savā uzrunā E.Pētersone aicināja ikviens mājās runātu latviski, un uzsvēra, ka ir jātrenējās lietot latviešu valodu katru dienu. Elita Pēterosne pasniedza apliecības Zaigai un Laumai Mikelšteinēm par veiksmīgi nokārtotiem latviešu valodas pārbaudījumiem.

Skolas pārzine Ilze Maksina savu uzrunu iesāka ar pateicības vārdiem Toronto Latviešu centram, par iespēju lietot centra telpas bez maksas, jo atšķirībā no citām skolām pasaulē mūsu skolai ir jums virs galvas. Skolas pārzine savas domas par skolu, vasaru, laimi, prikeu bija apkopojusi zem vārda šūposanās. Mēs ikviens šupojamies kad esam priecīgi, laimigi, kad esam laivā vai šupojamies viļņos, kad dziedam, dejojam. Viņa sirsnīgi  apsveica skolēnus, skolotājus, vecākus, kuri palīdzēja sašūpot skatītājus Torotno Latviešu dziesmu svētkos. un arī pateicās par lielo darbu dziesmu svētkos. Viņa lūdza lai visi tie, kuri piedalījās dziesmu svētkos stāvētu kājas. Bija prieks redzēt, ka gandrīz visa skolas saime bija piecēlušies.

Tad skolas pārzine iepazīstināja skolas saimi ar skolotājiem, palīgskolotājiem un skolas darbiniekiem, kuri šajā mācību gadā strādās skolā.

Nākamies skolas apsolveni tika aicināti saņemt skolas sudraba nozīmes no 8. klases skolotājs Andrievs Zandbergs. Pavasarī skolu absolvēs Aleksia Kalniņš, Liene Zubāne, Miks Maksiņs un Alek Kness, tā būs skolas 69. izlaiduma klase.

 

 Tad priekšā tika saukti mazie pirmklasnieki- katram pirmās klases skolēnam tika uzdāvināts ĀBECE. Šajā mācību gada Toronto Latviešu skolā būs divas pirmās klases. Tādēļ skolas pārzine lūdza katram pirmās klases vecākiem apsolīt, ka pēc astoņiem gadiem skolā būs tik pat daudz absolventu.

 Ilze Maksiņa novēlēja visiem, gan mazajiem, gan lielajiem, gan vecākiem, gan skolotājiem sekmīgu un veiksmīgu skolas gadu, lai ikviens turpinātu šūpoties  un priecāties skolas dzīvē.

 Jau tika paziņots, ka skolas draudzīgais aicinājums notiks 2020.g 25. janvārī. Skolai būs talantu izrāde, un rīcibas komitēja jau aicināja lai bērni sāk domāt kā izrādīt savus spējas.

 Atkāšanas akts beidzās ar kopdziesmu “Seši mazi bundzinieki”, kuru vadīja skolotāja Linda Kronberga, un  skolas himnu “ Augšā bērni”

Novēlu  skolēniem un skolotājiem veiksmi , prieku, un sadarbību,

Jūlija Valdmane