8 .septembra rīts Toronto uzausa nedaudz apmācies, taču tas neaizkavēja Toronto Latviešu biedrības skolas esošos un nākamos skolēnus ierasties skolā jautrā un priecīgā noskaņojamā. Kamēr skolēnu vecāki reģistrēja bērnus jaunajam mācību gadam, paši skolēni iepazinās ar saviem skolotājiem un dalījās vasaras iespaidos ar saviem draugiem. Pēc lielā vasaras klusuma Toronto Latviešu centra otrais stāvs bija pilns dzīvības un bērnu čalošanas trokšņa

    Pēc tam kad dokumentu kārtošana tika pabeigta, skolēni, viņu vecāki, viesi pulcējās Kursas zālē uz skolas 68. mācību atklāšanas svinīgo aktu. Skolas pārzine Ilze Maksiņa uzaicināja klātesošos piecelties un 8. klases skolēni, kopā ar savu klases audzinātāju Andrievu Zandbergu, ienesa Latvijas karogu. Karoga ienešanas laikā koklēšanas skolotāja Marisa Zubāne spēlēja kokli.  

   Pārzine  aicināja mācītāju Dr.Anitu Gaidiu atklāt  mācību gadu ar svētbrīdi. Viņa dāvanā bija  atnesusi trīs sveces, ar novēlējumu visiem būt tik spožiem, stipriem kā sveces liesmiņa. Kā tas ir parasts Latvijā skolu iesākot. Mācītāja A.Gaide uzdāvāja pārzinei sarkanu rozi no sava dārza un aicināja uz kopīgu lūgšanu “Dievs Tēvs..”.

    No TLB skolas saimi sveica valdes priekšsēdis Patriks Rundāns, novēlot labas sekmes skolēniem 68. mācību gadā un labu sadarbību skolotājiem, vecākiem un visiem darbiniekiem. P. Rundāns ar TLB nozīmi sudrabā apsveica N. Vāgneri ar pieciem skolā nostrādātiem gadiem. Viņš uzaicināja klātesošo vienoties tautas lūgšanā “Dievs, Svēti Latviju”. Šoreiz tautas lūgšana tika pavadīta ar Lindas Marutas Kronbergas klavierspēli, kura šajā mācību gadā skolā mācīs dziedāšanu un arī valodu pašiem mazākajiem skolēniem.

    Nākamā runātāja bija Rīgas 14. gaidu vienības vadītāja I. Keon, kura apsveica skolas saimi ar jaunā mācību gada pirmo dienu un uzaicināja meitenes piedalīties latviešu Guntiņu kustībā.

   Šis ir pirmais mācību gads skolas pārzinēs amatā Ilzei Maksiņai, viņa savā uzrunā dalījās ar  atmiņām un iespaidiem par to, kādā bija viņas pirmā skolas diena Toronto Latviešu skolā astoņus gadus atpakaļ. Dienā, kad viņa nevienu nepazina un nekad nedomāja, ka kādreiz stāvēs skolas saimes priekša un uzrunās ikvienu kā  savu draugu, paziņu un varēs nosaukt ikvienu klātesošā vārdu. 

  Turpinājumā ikviens tika iepazīstināts ar skolas skolotājiem, palīg skolotajiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem.

  Tradicionāli skolas nākamie absolventi Ināra, Violetta, Markus, Connor saņēma skolas nozīmītes sudrabā, bet katrs mazais pirmklasnieks Lija, Līva, Laila, Maksims, Aleksandrs, Emīls saņēma savu pirmo gaiļa ĀBECI.

  Skola pārzine aicināja ikvienu būt draudzīgiem, laipniem, cienīt un sadarboties vienam ar otru, jo tikai tā pēc astoņiem gadiem ikviens varēs redzēt šodienas pirmklasniekus absolventu lomā.

  Skolas svinīgais akts noslēdzās ar varenu tautas dziesmas Rīga Dimd un skolas himnas nodziedāšanu.

Pirmā skolas diena 8. septembris

 

 

 

 

 

 

 

Coming Soon.