Lai arī šī gada karstā vasara nemaz negrib atkāpties, tomēr ar visu karstumu 10. septembrī TLB Sestdienas skola uzsāka savu 67. mācību gadu. Centra otrā stāvā, kas pa vasaru bija tukšs un kluss, atkal čaloja bērnu balstiņas. Vecāki steidzīgi pierakstīja savus bērnus Sestdienas skolas mācībām un tos nodeva skolotāju gādībā. Šoruden atkal pieteikti kupls skaits bērnudārznieku, bet ne visi bērni bija ar šādu rīcību apmierināti. Daži savu protestu izteica ar asarām, bet citi pat ar skaļu raudāšanu.

Kā arvien, sarīkojumu vadīja skolas pārzine Rasma Gaide. Astotās klases audzēkņi ienesa Latvijas karogu skolotājas Marisas Zubānes kokles pavadījumā. Karodznieki, Matīss Brants, Karlīne Zubāne, Amalie Kanne, bija tērpušies tautas tērpos. Visi kopīgi nodziedāja Latvijas valsts himnu.

Pārzine aicināja mācītāju Anitu Gaidi novadīt svētbrīdi. Viņa runāja par Kristu kā gaismu uz kuŗu cilvēki atsaucas. Lai piesaistītu bērnu interesi, viņa stāstīja par lielu sporta laukumu, kur viena pie otras sacelts daudz telšu, bet tikai dažas no tām bija apgaismotas. Mācītāja aicināja bērnus nākt palīgā un sameklēt gaismas, kas bija izvietotas pa visu zāli un sanest vienā vietā. Ja ar šīm atrastām gaismiņām iedegtu gaismu arī tumšajās teltīs, kas tas būtu par lielisku skatu. Tāpat kā pie tumšām debesīm naktī, vispirms iedegas viena zvaigzne, kam seko daudz citu un tās padara debesis gaišas un skaistas. Gaismas tuvumā visi jūtas drošāki un priecīgāki. Kristus aicina arī cilvēkus palīdzēt nest gaismu citiem viņus uzrunājot un viņiem uzsmaidot. Mēs visi varam būt Kristus bērni un gaismas nesēji paklausot skolotājiem un palīdzot viens otram mācīties un runāt latviski. Sekoja kopīga lūgšana.

No Toronto latviešu biedrības Sestdienas skolu sveica valdes priekšsēdis Patriks Rundāns. Viņš izteica prieku redzot, ka skolēni pulcējas jaunam mācību gadam un skola var turpināt savu darbu. Vēlot labas sekmes mācot un mācoties latviešu valodu, viņš aicināja vecākus iesaistīties skolas atbalstā un palīdzēt bērniem ar latviešu mājas darbiem.

No LNAK skolu sveica Izglītības nozares priekšniece Elita Pētersone. Viņa jautāja vai bērniem bijusi laba vasaras atpūta, vai viņi apmeklējuši latviešu nometnes un, varbūt, pat bijuši Latvijā. Pacēlās daudz roku atbildot uz šiem jautājumiem un šķita, ka bērni ir gatavi atkal mācīties. E.Pētersone mudināja skolotājus mācīt, bērniem centīgi mācīties un vecākiem palīdzēt kā vieniem ta otriem, jo tad būs labas sekmes un visiem prieks.

Rasmaa Gaide vasarā bijusi Latvijā un apmeklējusi tur skolotāju kursus. Viņa zināja stāstīt, ka pasaulē esot 104 latviešu skolas izkaisītas pa 26 valstīm. Kursos viņa arī iemācījusies latviešu jaunvārdus, kas apzīmē moderno technoloģiju un tās darbību. Latvijā ikdienas valodā tiek lietoti daudz svešvārdu atvasināti no vairākām valodām. Pārzine iepazīstināja ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un veselu rindu palīgskolotājiem. Pēdējie ir Sestdienas skolas absolventi, kas atgriežas skolā kā brīvprātīgi palīgi. Daži to turpina jau vairākus gadus un tā apgūst skolotāja iemaņas un vēlāk var aizvietot skolotājus vai paši strādāt kā skolotāji. Skolai ir jauna administrātore Ilze Jacko. Vēlam viņai veiksmi darbā.

Beigās izsauca 8. klases skolēnus priekšā un audzinātājs Andrievs Zandbergs katram piesprauda skolas nozīmi. Pēc skolas himnas “Augšā bērni!”, karodznieki iznesa karogu un bērni devās uz ssavām klasēm, lai saņemtu stundu plānu un citus norādījumus par skolas kārtību.

Vēlam labas sekmes!