Apraksti69. mācību gada atklāšana

Placeholder Image

Pēc garās vasaras, dzīvojot par nometnēm un vasarnīcām, bērni beidzot ir  atgriezušies Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas skolā, lai uzsāktu 2019-2020 mācību gadu. Bērni, vecāki, skolotāji un viesi pulcējās Kursas zālē. Tērpušies tautas tērpos, astotās klases skolēni ienesa Latvijas  karogu. Skolas pārzine Ilze Maksiņa aicināja atklāt jauno mācību gadu  māc. Anitai Gaidei. A. Gaide stāstīja skolēniem par 1989. g. Baltijas Ceļu,...


Lasīet Vairāk

Ģimenes diena 2019

Skolas dzive

Vēl viens mācību gads ir jau vēsture!Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas skolas 2018 /2019. mācību gada Ģimenes dienas sarīkojums notika 11. maijā Toronto Latviešu Centrā. Bija ļoti grūti ticēt, ka skolas gads jau ir pie beigām, un šis jaukais sarīkojums bija piemērots veids, kā svinēt sekmīgu skolas gada noslēgumu.Pasākums tika iesākts ar Prāv. Emer. Dr. Fritz Traugott Kristbergu svētbrīdi. Savu uzrunu...


Lasīet Vairāk

Draudzīgasi Aicinājums 2019

Teātris

   Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas skola rīkoja ikgadējo Draudzīgā aicinājuma pasākumu 2019. gada  26. janvārī. Sestdienas skolai tā ir jau ilgstoša tradīcijā, ka 6. klases skolēni, ar savu vecāku un skolotāju palīdzību uzved  lugu  skolas saimei un viesiem. Šī gada luga tika veidota  pēc Jāņa Jaunsudrabiņa lugas “Sapnis Saulītē” motīviem. Lugas režisors bija Viktors Kūlnieks, kurš vienlaicīgi bija arī divu...


Lasīet Vairāk

Teātris nāk

Teātris

g. 26. janvārī Toronto latviešu centrā Draudzīgais aicinājums! Teātris!   Tradīcija ir, ka Draudzīgā aicinājumā TLBSS Latviešu skolas 6. klase uzveda lugu.Šogad 6. klasē tikai 3 bērni. Ko darīt? Nu, protams turpināt tradīciju! Šogad teātrs un pats Draudzīgais aicinājums notiksies sestdien, 2019. g. 26. janvārī, pulksten 12os, Toronto latviešu centra Rīgas zālē! Kas tie 6. klases bērni ir? Tie ir...


Lasīet Vairāk

Svētku eglīte 2018

Placeholder Image

   Šogad  Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas skolas Ziemassvētku sarīkojums notika  15. decembri. Bērni, vecāki, un ciemiņi pulcējas Latviešu Centra Rīgas zālē, kur tos sagaidīja  mirdzoša egle, un skolēnu vecāku skaisti izpušķotā zāle.   Skolas svētku pasākumu ievadīja skolotājas Silvijas Siksnas vadītais svētbrīdis, tas sekoja  pirmā kopdziesmā  un skolotājas Marisas Zubānes audzēkņi koklēja dziesmu “Katru gadu no jauna”.     Tad...


Lasīet Vairāk

Simtgades svinibas Toronto Latviešu skolā

Latvijas Simtgades svinības Toronto

TLB Sestdienas skola nosvinēja Latvijas simtgadu jubileju šī gada 17. novembru rīta, Toronto Latviešu centrā. Visi skoleni, no pat mazakajiem bernu dārza, lidz pat 8. klases lielākiem, pulcējas centra Ventas zāle, ar krāsainiem tautas terpiem mugura. Zāle bija piepildīta ar bērnu vecākiem, draugiem, un godātiem viesiem. Iesākot svinīgo aktu skolas pārzine Ilze Maksina aicināja piecelties un sagaidīt skolas karogu, kuru...


Lasīet Vairāk

Vairas Vīķes-Freibergas apsveikums TLBS skolas saimei

Placeholder Image

Vairas Vīķes-Freibergas apsveikums TLBS skolas saimeiComing Soon.


Lasīet Vairāk

68. mācību gada sākums

Pirmā skolas diena 8. septembris

    8 .septembra rīts Toronto uzausa nedaudz apmācies, taču tas neaizkavēja Toronto Latviešu biedrības skolas esošos un nākamos skolēnus ierasties skolā jautrā un priecīgā noskaņojamā. Kamēr skolēnu vecāki reģistrēja bērnus jaunajam mācību gadam, paši skolēni iepazinās ar saviem skolotājiem un dalījās vasaras iespaidos ar saviem draugiem. Pēc lielā vasaras klusuma Toronto Latviešu centra otrais stāvs bija pilns dzīvības un...


Lasīet Vairāk

Latviešu Valodas Aģentūras atbalsts skolai.

LVA

  Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas skolas saime izsaka pateicību Latviešu valodas aģentūrai par ikgadējā finansiālā atbalsta pieškiršanu. Mēs varam iegādāties skolai tik nepieciešamās jaunākās grāmatas un citas skolas veiksmīgai darbībai nepieciešamās lietas.


Lasīet Vairāk

Izlaiduma diena 2018

Placeholder Image

Cīņā vien var laimi gūt   Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas 67. izlaidums   Skaistā un saulainā 26. maija rītā Toronto latviešu sabiedrība pulcējās Latviešu Centra Kursas zālē TLB Sestdienas skolas 67. izlaidumam. Šogad skolu beidza četri skolēni: Simona Gaide, Līze Kaļiņa, Vizma Kaļiņa un Kristofers Ozoliņš. Līdz ar šiem absolventiem Sestdienas skolu ir beiguši jau 1068 skolēni. Astotās un septītās klases skolēni, kā arī...


Lasīet Vairāk

Ģimenes diena 2018

Placeholder Image

. Pēdējais burtiņš alfabetā   TLB Sestdienas skolas noslēgums – Ģimenes diena   Laikam pavasaris ir tomēr klāt, jo ir atkal noslēdzies viens Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas mācību gads. 12. maija skaistā un saulainā rītā Sestdienas skolas skolēni ar ģimenēm pulcējās Latviešu Centra Toronto Rīgas zālē, lai atzīmētu Ģimenes dienu reizē ar skolas mācību gada noslēgumu. Grūti bija pateikt, vai...


Lasīet Vairāk

Lielā talkas diena

Placeholder Image

Vērtīga vingrošanas programma   Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas vecāki sakopj Latviešu Centra Toronto apkārtni Sestdien, 28. aprīlī bariņš Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas vecāki un citi skolas bērnu radiņi piedalījās pavasaŗa talkā, lai palīdzētu satīrīt un sakopt Kanadas Latviešu Centra Toronto dārzu un pagalmu. Laiks talciniekiem šoreiz nebija ne silts, ne saulains, bet darbīgie un čaklie talcinieki labi strādāja un paveica visu,...


Lasīet Vairāk

Vakars operā

Vakars opera

Skolēnu vakars operā —  ar lakstīgalu, ēnām,  marionetēm un milzīgu baseinu.    Nesen vairāki Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas skolēni piedzīvoja notikumu, kas kļuvis par vienu no skolas jaukākajām tradīcijām — viņi pavadīja patīkamu un visai interesantu vakaru operas izrādē.  Par šādu iespēju jāpateicas Latvijas Nacionālās operas fondam, kas kārtējo gadu biļetes izmaksāja septītās un astotās klases skolēniem un vairākiem pieaugušajiem, kas kalpoja par pavadoņiem.   Ja skolēni bija iedomājušies stīvu vai vecmodīgu izrādi, viņus sagaidīja brīnišķīgs pārsteigums — Igora Stravinska “Lakstīgala un citas īsas fabulas”.  Mūzika, jādomā, neatbilda skolēnu priekšstatiem par...


Lasīet Vairāk

TLBSS Draudzīgais aicinājums 2018

Placeholder Image

Pārvērtās — un pastāvēs! TLBSS Draudzīgā aicinājuma sarīkojums Raiņa slaveno aforismu “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” atzinuši ne viens vien cilvēks, organizācija un iestāde.  Taču pārmaiņas nereti pavada žēluma izjūtas par ierastā zuduma, īpaši, ja ir runa par pārveidotām vai zaudētām tradīcijām.  Tādēļ jāpriecājas, ka visai veiksmīgi izdevies Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas nodoms Draudzīgo aicinājumu atzīmēt citādi nekā uzvedot tradicionālo teātra...


Lasīet Vairāk

Gribam! Varam! Spējam! Protam!

Talantu konkurs

Gribam, varam, spējam, protam Draudzīgs aicinājums ciemoties TLB Sestdienas skolā 27. janvārī     TLB Sestdienas skolu šogad apmeklē cits par citu talantīgāki 47 bērni. Ja vien tev izdevies viņus redzēt sarīkojumos, tad zini, ka skolēni prot ļoti skaisti koklēt, dziedāt, dejot, deklamēt un spēlēt teātri. To visu viņi apgūst reizi nedēļā vienlaikus ar latviešu valodas mācībām. Tomēr jāatzīst, ka...


Lasīet Vairāk

Varoņu piemiņas diena.

Placeholder Image

TLB Sestdienas skolas rosīgie bērni   Viens no bijušās trimdas latviešu skolu uzdevumiem vienmēr bijis izveidot un nostiprināt jaunāko paaudžu saikni ar tautiešiem, kas dzīvo gan mītnes zemē, gan Latvijā. Nule aizritējušais novembris liecina, ka Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola savos skolēnos teicami ieaudzina šādu sabiedrisku noskaņojumu — viena mēneša laikā veselas trīs reizes TLBSS skolēni kuplinājuši sabiedriskus pasākumus ārpus...


Lasīet Vairāk

Pirmā skolas diena 2017. gada 9. septembrī

8. klase

Pirmā skolas diena 2017. gada 9. septembrī   TLB Sestdienas skolas  67. mācību gada atklāšana.   Pēc vasaras klusuma, 9.septembŗa rītā Toronto latviešu centra otrais stāvs bija atkal pilns dzīvības. Bērni, vecāki un viesi pulcējās Sestdienas skolas 67.mācību gada atklāšanai. Tērpušās tautastērpos, 8.klases skolnieces Simona Gaide un Vizma Kaļiņa iensa Latvijas karogu skolotājas Marisas Zubānes kokles pavadījumā. Pārzine Rasma Gaide...


Lasīet Vairāk

TLBS skolas 66.izlaidums

Izlaidums

Izlaidums Aug jaunā maiņa Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolai 66. izlaidums TLB Sestdienas skolas 66. izlaidums notika 2017. g. 27. maijā Latviešu Centrā Toronto. Šogad absolvēja 8 skolēni – četras meitenes un četri zēni – un izlaiduma akts bija labi apmeklēts. Bez vecākiem un vecvecākiem bija radi, draugi, kādreizējie šo absolventu skolotāji un citi skolas atbalstītāji. Astotās un septītās klases...


Lasīet Vairāk

Aug gudra un latviska jaunā paaudze

Ģimenes diena 2017

Aug gudra un latviska jaunā paaudze TLB Sestdienas skolas Ģimenes dienas sarīkojums un mācību gada noslēgums Lai gan šogad pavasaris ir lietains un arī 13. maijā brīžam parādījās tumši mākoņi, tomēr Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolā tā bija priecīga diena. Skolas saime atzīmēja Ģimenes dienu un šī mācību gada noslēgumu. Es domāju, ka ne tikai bērni, bet arī vecāki bija...


Lasīet Vairāk

Aktieŗu Toronto netrūkst

Karsons Toronto

TLB Sestdienas skolas jaunieši iepriecina ar jautru izrādi Ar visu to, ka ziemas diena bija pelēka un nēsājās slapjš sniegs, 2017. g. 28. janvārī Latviešu Centra Rīgas zālē bija pulcējies kupls skatītāju pulks. Tur Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola atzīmēja Draudzīgo aicinājumu ar gadskārtējo skolēnu teātŗa uzvedumu. Šogad uzveda lugu ”Karlsons un Maija, kas dzīvo uz jumta”, ko Kristīna Bilinska...


Lasīet Vairāk

No "Izglītības un kultūras"

TLB sestdienas skolas 65. mācību gada svinīgais sākums.

No "Izglītības un kultūras" Laiks starp 18. novembri un Ziemassvētkiem ir īpašs ne tikai Latvijā, bet arī valstīs, kur mīt latviešu diaspora. Divi nozīmīgi svētki un gaidīšanas laiks, kad vieni ir pagājuši un jāgatavojas nākamajiem. Skaists gada vistumšākais laiks izvērtās Toronto latviešu biedrības (TLB) sestdienas skolai, kas pirmā no Kanādas latviešu mācību iestādēm svinēja Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienu. Audzēkņi...


Lasīet Vairāk

TLB Sestdienas skolas eglīte 2016

Placeholder Image

TLB Sestdienas skolas eglīte 2016 TLB Sestdienas skolas eglīte notika 2016.g. 17. deecembrī Centra Rīgas zālē. Programmu atklāja un vadīja pārzine Rasma Gaide, ko iesāka ar svētbrīdi. Skolotāja Silvija Siksna uzaicināja kopīgi nodziedāt “Jūs ticīgie nāciet” un tad Liene Zubāne un Aleksija Kalniņa viena pēc otras ļoti skaidri un droši nolasīja tekstu no bībeles par Kristus bērniņa piedzimšanu. S.Siksna šo...


Lasīet Vairāk

Mēs visi kopā esam Latvija

18/11/2017

Patriotisks 18. novembŗa akts TLB Sestdienas skolā Ļoti svinīgi un patriotiski Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola atzīmēja mūsu Valsts svētkus sestdien, 19. novembrī, Latviešu Centrā Toronto. Skolas saime bija tērpusies tautastērpos un 8. klases skolēni ienesa Latvijas karogu skolotājas Marisas Zubānes kokles pavadījumā. Svinīgo aktu atklāja un vadīja skolas pārzine Rasma Gaide. Viņa iesāka ar dziesmas vārdiem: “Nāk rudens apgleznot...


Lasīet Vairāk

Pirmā skolas diena 2016. septembrī

pirma

Pirmā skolas diena 2016. septembrī 66. māc. gads Kad bērni ver skolas durvis, tad zinām, ka rudens ir klāt Arī TLB Sestdinas skola 12. septembrī uzsāka savu 66. mācību gadu. Tas jau ir kļuvis par nozīmīgu un vēsturisku notikumu Toronto latviešu sabiedrībā. Diena bija vēsa, lietaina un rudenīga, bet bērnu čalas to padarīja priecīgu. Šogad pat neredzēju ne protestus ne...


Lasīet Vairāk

TLBSS Eglīte 2015

eglite 2015

TLBSS Eglīte 2015 Eglīte 2015 Lai gan laika apstākļi nemaz neatgādināja ziemu, tomēr kalendārs liecināja, ka tuvojās Ziemassvētki. TLB Sestdienas skolā 2015,g, 12. decenbrī mācības nenotika, bet bērni bija sapulcējušies Centra Rīgas zālē eglītes sarīkojumam un nepacietīgi gaidīja ierodamies Ziemsvētku vecīti. Sarīkojumu atklāja pārzine Rasma Gaide un aicināja skolotāju Silviju Siksnu novadīt svētbrīdi. Vispirms kopīgi nodziedāja “Tu mazā klusā Betleme”...


Lasīet Vairāk

TLB Sestdienas skolas eglīte

Placeholder Image

TLB Sestdienas skolas eglīte notika 2016.g. 17. deecembrī Centra Rīgas zālē. Programmu atklāja un vadīja pārzine Rasma Gaide, ko iesāka ar svētbrīdi. Skolotāja Silvija Siksna uzaicināja kopīgi nodziedāt “Jūs ticīgie nāciet” un tad Liene Zubāne un Aleksija Kalniņa viena pēc otras ļoti skaidri un droši nolasīja tekstu no bībeles par Kristus bērniņa piedzimšanu. S.Siksna šo tekstu papildināja sakot, ka brīnumi...


Lasīet Vairāk

67. mācību gads

Placeholder Image

Lai arī šī gada karstā vasara nemaz negrib atkāpties, tomēr ar visu karstumu 10. septembrī TLB Sestdienas skola uzsāka savu 67. mācību gadu. Centra otrā stāvā, kas pa vasaru bija tukšs un kluss, atkal čaloja bērnu balstiņas. Vecāki steidzīgi pierakstīja savus bērnus Sestdienas skolas mācībām un tos nodeva skolotāju gādībā. Šoruden atkal pieteikti kupls skaits bērnudārznieku, bet ne visi bērni...


Lasīet Vairāk