Par Mums

Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas darbības mērķis ir izkopt latvisko identitāti un kultūru, apgūt latviešu valodu un stiprināt saites ar latviešu tautu.

Toronto Latviešu biedrība skolu dibināja 1950.gadā.
Šobrīd skolas telpas atrodas Toronto Latviešu centrā, 4 Credit Union Drive.

Skola darbojas no septembra līdz maija beigām, sestdienās no plkst. 8:50 – 13:30.
Skolu apmeklē bērni no 3 g.v. – 14 g.v.
Klases – bērnudārzs, pirmskola, 1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.kl., 5.kl., 6.kl., 7.kl., 8.kl.

Mācību priekšmeti: Latviešu valoda (MML – Mēs Mācāmies Latviski stundas skolēniem ar zemāku valodas zināšanu līmeni), vēsture, ģeogrāfija, ticības mācība, tautas dejas, dziedāšana, koklēšana.

Sarīkojumi: Skolas gada atklāšana, 7., 8.kl. uzstāšanās karavīru piemiņas sarīkojumā Saulainē, Ķekatas, 18.novembra svētku akts, Ziemassvētki, Draudzīgais aicinājums, Kalpaka piemiņas brīdis, 7., 8. kl. operas apmeklējums, muzikāls priekšnesums veco ļaužu mītnē "Kristus dārzs", Ģimenes diena, Izlaidums.

Laipni lūdzam!

Kontaktinformācija:  ilzemaksina@gmail.com

Tēvu tēvi laipas meta,
Bērnu bērni laipotāji.
Tā bērniņi laipojiet,
Ka pietika mūžiņam.
[L.t.dz)