Vai visiem vecākiem jādežūrē?

Katru sestdienu lūdzam divām ģimenēm dežūrēt skolas gaiteņos no plkst. 8:55 līdz 13:30. Dežuranti mums ir vajadzīgi, lai gādātu par bērnu drošību arī tad, kad viņu nav klasēs. Lūdzam visas ģimenes šo iniciatīvu atbalstīt un pieteikties dežūrai divas reizes (dienas) skolas mācību gada laikā.