Vai vecākiem jāpiedalās skolas sarīkojumos?

Visi vecāki un plašāka sabiedrība ir laipni lūgti piedalīties! Tikai izlaidums ir slēgts sarīkojums.

Sarīkojumos vecāki ir atbildīgi par zāles noformēšanu, cienasta sagatavošanu, kā arī telpas sakārtošanu pēc sarīkojuma. Apmēram mēnesi pirms pasākuma, atbildīgo klašu vecākiem notiek sapulce, lai ieplānotu cienastu un sadalītu darbus.