Kuros sarīkojumos bērniem jāierodas tautas tērpos?

18.novembrī, Ģimenes dienā un izlaidumā.