Kam jāpiedalās skolas talkā?

Skolas talkas tiek rīkotas divas reizes gadā kā pateicība Toronto Latviešu centram par iespēju izmantot telpas. Rudenī tiek grābtas lapas un pavasarī iekārtots ziedu dārzs. Katrai ģimenei ir jāpiedalās vismaz vienā no skolas talkām. Ja nav iespēja ierasties uz talkām, tad citā dienā var palīdzēt Centram ar labu darbu, individuāli vienojoties ar Centra vadību. Ja nav iespējas strādāt, tad lūdzam skolai ziedot $100.