Kādi ir klases vecāku pārstāvja pienākumi?

Klases vecāku pārstāvis dodas uz TLBS skolas padomes sēdi, kurā ir iepēja paust klases viedokli un dot dažādus ieteikumus. Sēdē apspriestos jautājumus vecāku pārstāvis paziņo citiem klašu vecākiem. Padomes sēde tiek rīkota reizi gadā oktobrī.