Kad notiek pilnsapulce?

Skolas ikgadējā pilnsapulce notiek oktobra beigās vai novembra sākumā ķekatu nodarbību laikā. Sapulcē aicināti piedalīties Toronto Latviešu biedrība, skolas darbinieki un visi vecāki. Klātesošie ir aicināti aktīvi piedalīties sapulcē un uzdot jautājumus, kā arī sniegt ieteikumus!  Skolas vadība ikvienu uzklausīs!