Kad notiek klases vecāku sapulce?

Katru gadu vecāki tiek aicināti uz klases vecāku sapulci. Katrā klasē tā tiek rīkota septembra beigās vai oktobra sākumā. Vecākiem ir iespēja iepazīties ar sava bērna skolotāju un uzzināt klases gada mācību plānu. Vecāku sapulcē tiek ievēlēts klases vecāku pārstāvis/pārstāve.