Kā vecāki var piedalīties bērnu skolas gaitās?

Visi vecāki ir aicināti piedalīties skolas mācību procesā, piemēram, organizējot klases aktivitātes vai prezentācijas, vadot rokdarbu nodarbības vai aktīvas spēles u.c. Brīva vaļa vecāku idejām! Skola būs pateicīga par atbalstu un iniciatīvu! Par papildu iesaistīšanos jāvienojas ar bērna klases audzinātāju vai skolas biroju un jārīkojas, lai to realizētu!