Skolas dzive

Jautājumi & Atbildes

Cik garš ir mācību gads?

Skola sāk darboties katru septembri, pirmās mācību gada nedēļas sestdienā. Skolas mācību gads beidzas ar Ģimenes dienas svinībām, kas notiek maija otrās nedēļas nogalē. 8. klases izlaidums parasti norisinās maija pēdējās nedēļas nogalē.

    Go to top...


Kādi sarīkojumi notiek skolā?

Skolas mācību gada atklāšana, Ķekatas, 18.novembris, Ziemassvētku eglīte, Draudzīgais aicinājums, Ģimenes diena, 8. klases izlaidums.

    Go to top...


Vai vecākiem jāpiedalās skolas sarīkojumos?

Visi vecāki un plašāka sabiedrība ir laipni lūgti piedalīties! Tikai izlaidums ir slēgts sarīkojums.

Sarīkojumos vecāki ir atbildīgi par zāles noformēšanu, cienasta sagatavošanu, kā arī telpas sakārtošanu pēc sarīkojuma. Apmēram mēnesi pirms pasākuma, atbildīgo klašu vecākiem notiek sapulce, lai ieplānotu cienastu un sadalītu darbus.

    Go to top...


Ko sagatavot skolas sarīkojumu mielastam?

Katras klases skolēnu vecāki ir atbildīgi par vienu no skolas mācību gada pasākuma organizēšanu. Vecāki, kuri uzņemas atbildību par ēdiena sagādi, izsūta sagaidāmo ēdienkarti visiem skolas vecākiem. Skolēnu vecāki piesakās atnest konkrētu ēdienu tiešsaistē šeit: http://www.signupgenius.com.

    Go to top...


Kuros sarīkojumos bērniem jāierodas tautas tērpos?

18.novembrī, Ģimenes dienā un izlaidumā.

    Go to top...


Kas ir Draudzīgais aicinājums?

Draudzīgais aicinājums ir sena TLBS skolas tradīcija un lepnums! Šajā pasākumā 6. klašu audzēkņi ielūdz visu skolas saimi - skolēnus, vecākus, radus un draugus, nākt skatīties teātra uzvedumu. Galvenie aktieri parasti ir 6. klases audzēkņi, kas cītīgi gatavojas, lai priecētu lielu skatītāju pulku.

    Go to top...


Vai skolā ir starpbrīdis?

Pusdienu pārtraukums ir no plkst. 11:40 līdz 12:10. Bērni paēd pusdienas un dodas laukā pastaigāties svaigā gaisā skolas rotaļu laukumā. Lietainās vai ļoti aukstās dienās skolēni pavada pusdienu pārtraukumu skolas telpās, spēlējoties.

    Go to top...


Kā vecāki var piedalīties bērnu skolas gaitās?

Visi vecāki ir aicināti piedalīties skolas mācību procesā, piemēram, organizējot klases aktivitātes vai prezentācijas, vadot rokdarbu nodarbības vai aktīvas spēles u.c. Brīva vaļa vecāku idejām! Skola būs pateicīga par atbalstu un iniciatīvu! Par papildu iesaistīšanos jāvienojas ar bērna klases audzinātāju vai skolas biroju un jārīkojas, lai to realizētu!

    Go to top...


Vai ir nepieciešams mājās ar bērnu sarunāties latviski?

JĀ! JĀ! JĀ!

    Go to top...


Kad notiek klases vecāku sapulce?

Katru gadu vecāki tiek aicināti uz klases vecāku sapulci. Katrā klasē tā tiek rīkota septembra beigās vai oktobra sākumā. Vecākiem ir iespēja iepazīties ar sava bērna skolotāju un uzzināt klases gada mācību plānu. Vecāku sapulcē tiek ievēlēts klases vecāku pārstāvis/pārstāve.

    Go to top...


Kādi ir klases vecāku pārstāvja pienākumi?

Klases vecāku pārstāvis dodas uz TLBS skolas padomes sēdi, kurā ir iepēja paust klases viedokli un dot dažādus ieteikumus. Sēdē apspriestos jautājumus vecāku pārstāvis paziņo citiem klašu vecākiem. Padomes sēde tiek rīkota reizi gadā oktobrī.

    Go to top...


Kad notiek pilnsapulce?

Skolas ikgadējā pilnsapulce notiek oktobra beigās vai novembra sākumā ķekatu nodarbību laikā. Sapulcē aicināti piedalīties Toronto Latviešu biedrība, skolas darbinieki un visi vecāki. Klātesošie ir aicināti aktīvi piedalīties sapulcē un uzdot jautājumus, kā arī sniegt ieteikumus!  Skolas vadība ikvienu uzklausīs!

    Go to top...


Kam jāpiedalās skolas talkā?

Skolas talkas tiek rīkotas divas reizes gadā kā pateicība Toronto Latviešu centram par iespēju izmantot telpas. Rudenī tiek grābtas lapas un pavasarī iekārtots ziedu dārzs. Katrai ģimenei ir jāpiedalās vismaz vienā no skolas talkām. Ja nav iespēja ierasties uz talkām, tad citā dienā var palīdzēt Centram ar labu darbu, individuāli vienojoties ar Centra vadību. Ja nav iespējas strādāt, tad lūdzam skolai ziedot $100.

    Go to top...


Vai visiem vecākiem jādežūrē?

Katru sestdienu lūdzam divām ģimenēm dežūrēt skolas gaiteņos no plkst. 8:55 līdz 13:30. Dežuranti mums ir vajadzīgi, lai gādātu par bērnu drošību arī tad, kad viņu nav klasēs. Lūdzam visas ģimenes šo iniciatīvu atbalstīt un pieteikties dežūrai divas reizes (dienas) skolas mācību gada laikā.

    Go to top...


Cik bieži skolā ir pica pusdienās?

Skola sniedz iespēju bērniem pasūtīt picu pusdienām vienu reizi mēnesī. Piedāvājam siera un pepperoni picu, sulu un kārumu.

    Go to top...


Vai skolā ir bērni ar alerģijām?

TLBS skolu apmeklē bērni, kam ir alerģijas pret riekstiem, ķirbjiem un mango. Skola lūdz vecākiem paziņot par bērna alerģijām gada sākumā. Skolas sarīkojumos un pusdienās nedrīkst būt ēdiens, kurā ir minētie produkti. Ja bērnam ir jālieto epipen, tad vecāki ir atbildīgi, ka skolas birojā tiek turēts viens epipen.

    Go to top...


Vai jāmaksā par skolas apmeklēšanu?

Jā. Arī par dažiem mācību materiāliem, kā arī skolas žurnāla iegādi ir atsevišķa maksa.

    Go to top...


Kur es varu gūt papildinformāciju par skolas darbību?

Katra mācību gada sākumā skolas saime saņem  elektronisku un papīra skolas rokasgrāmatu.

Sazinieties ar skolas pārzini Ilzi Maksiņu ilzemaksina@gmail.com

.

    Go to top...